"โครงการบริจาคโลหิต" ถวายพระราชกุศลฯ (ครบ 119วัน)

8 กุมภาพันธ์ 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบริจาคโลหิต ถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ครบ 119 วัน) โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และประชาชนทั่วไปให้ความสนใจร่วมบริจาคโลหิต ณ หอประชุมราชพฤกษ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท กรุงเทพมหานคร

IMG_3884
830
IMG_3884

ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร