"โครงการบริจาคโลหิต" ถวายพระราชกุศลฯ (ครบ 119วัน)

8 กุมภาพันธ์ 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบริจาคโลหิต ถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ครบ 119 วัน) โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และประชาชนทั่วไปให้ความสนใจร่วมบริจาคโลหิต ณ หอประชุมราชพฤกษ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท กรุงเทพมหานคร

IMG_3978
26

IMG_3986
27

IMG_3993
28

IMG_3994
29

IMG_3997
30

IMG_3999
31

IMG_4000
32

IMG_4007
33

IMG_4008
34

IMG_4009
35

IMG_4016
36

IMG_4018
37

IMG_4019
38

IMG_4022
39

IMG_4023
40

IMG_4026
41

IMG_4029
42

IMG_4032
43

IMG_4033
44

IMG_4038
45

IMG_4040
46

IMG_4042
47

IMG_4044
48

IMG_4046
49

ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร