"โครงการบริจาคโลหิต" ถวายพระราชกุศลฯ (ครบ 119วัน)

8 กุมภาพันธ์ 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบริจาคโลหิต ถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ครบ 119 วัน) โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และประชาชนทั่วไปให้ความสนใจร่วมบริจาคโลหิต ณ หอประชุมราชพฤกษ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท กรุงเทพมหานคร

IMG_3838
1

IMG_3845
2

IMG_3855
3

IMG_3857
4

IMG_3859
5

IMG_3862
6

IMG_3869
7

IMG_3871
8

IMG_3874
9

IMG_3878
10

IMG_3881
11

IMG_3884
12

IMG_3887
13

IMG_3891
14

IMG_3931
15

IMG_3932
16

IMG_3938
17

IMG_3942
18

IMG_3948
19

IMG_3965
20

IMG_3969
21

IMG_3972
22

IMG_3974
23

IMG_3975
24

IMG_3977
25

ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร