คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ

10 กุมภาพันธ์ 2560

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และเจ้าหน้าที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

IMG_3248
830
IMG_3248

ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร