คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ

10 กุมภาพันธ์ 2560

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และเจ้าหน้าที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

IMG_3228
1

IMG_3232
2

IMG_3236
3

IMG_3238
4

IMG_3241
5

IMG_3246
6

IMG_3248
7

IMG_3250
8

IMG_3253
9

IMG_3257
10

IMG_3258
11

IMG_3260
12

IMG_3262
13

IMG_3265
14

IMG_3276
15

IMG_3278
16

IMG_3290
17

IMG_3298
18

IMG_3306
19

ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร