พิธีปิด" Short Course Training Program on Strategies for Health Promotion across Lifespan"

17 กุมภาพันธ์ 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีปิด "Short Course Training Program on Strategies for Health Promotion across Lifespan" แก่บุคลากรด้านสาธารณสุขมัลดีฟส์ จำนวน 10 คน ณ ห้องสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นางจิตเกษม ตัณฑศิริ รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ มอบใบประกาศนียบัตรในพิธีปิดการฝึกอบรมฯ ในครั้งนี้ด้วย จัดโดยงานวิเทศสัมพันธ์

IMG_4402
830
IMG_4402

ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร