พิธีปิด" Short Course Training Program on Strategies for Health Promotion across Lifespan"

17 กุมภาพันธ์ 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีปิด "Short Course Training Program on Strategies for Health Promotion across Lifespan" แก่บุคลากรด้านสาธารณสุขมัลดีฟส์ จำนวน 10 คน ณ ห้องสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นางจิตเกษม ตัณฑศิริ รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ มอบใบประกาศนียบัตรในพิธีปิดการฝึกอบรมฯ ในครั้งนี้ด้วย จัดโดยงานวิเทศสัมพันธ์

IMG_4426
26

IMG_4427
27

IMG_4429
28

IMG_4431
29

IMG_4433
30

IMG_4434
31

IMG_4436
32

IMG_4437
33

IMG_4440
34

IMG_4441
35

IMG_4442
36

ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร