พิธีปิด" Short Course Training Program on Strategies for Health Promotion across Lifespan"

17 กุมภาพันธ์ 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีปิด "Short Course Training Program on Strategies for Health Promotion across Lifespan" แก่บุคลากรด้านสาธารณสุขมัลดีฟส์ จำนวน 10 คน ณ ห้องสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นางจิตเกษม ตัณฑศิริ รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ มอบใบประกาศนียบัตรในพิธีปิดการฝึกอบรมฯ ในครั้งนี้ด้วย จัดโดยงานวิเทศสัมพันธ์

IMG_4395
1

IMG_4397
2

IMG_4399
3

IMG_4400
4

IMG_4401
5

IMG_4402
6

IMG_4403
7

IMG_4404
8

IMG_4406
9

IMG_4407
10

IMG_4408
11

IMG_4409
12

IMG_4410
13

IMG_4411
14

IMG_4413
15

IMG_4414
16

IMG_4415
17

IMG_4416
18

IMG_4417
19

IMG_4419
20

IMG_4420
21

IMG_4421
22

IMG_4422
23

IMG_4423
24

IMG_4425
25

ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร