ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) พร้อมองค์กรพันธมิตรกับสำนักข่าวไทย อสมท.

3 เมษายน 2560

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) และกล่าวถึงความร่วมมือ กับสำนักข่าวไทย อสมท. กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และองค์กรพันธมิตร ในงานแถลงข่าว "สำนักข่าวไทย อสมท เปิดศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์" เป็นศูนย์กลางเฝ้าระวังและตรวจสอบข้อมูลบนโลกออนไลน์เพื่อนำข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงแก่ประชาชน โดยมี นายเขมทัตต์ พลเดช ผู้อำนวยการใหญ่ อสมท. และ คุณวสันต์ ภัยหลีกลี้ ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน ภายในงานแถลงข่าวฯ ได้มีการกล่าวถึงบทบาทของสื่อสังคมออนไลน์ ก่อให้เกิดการส่งต่อข้อมูลข่าวสารอย่างแพร่หลาย ซึ่งบางครั้งข้อมูลที่ส่งต่อเป็นข้อมูลเท็จ ข่าวปลอม สร้างความตื่นตระหนกและผลกระทบในวงกว้าง ซึ่งรายการ "ชัวร์ก่อนแชร์" จึงถือกำเหนิดขึ้นเพื่อตรวจสอบข่าวสารที่แชร์บนโลกออนไลน์ว่า จริงหรือไม่ ควรแชร์ต่อหรือหยุดแชร์ข้อมูลข่าวสารต่างบนโลกออนไลน์ ณ โถงอาคารอำนวยการ 1 บมจ.อสมท ถนนพระราม 9

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร