ส่งนักศึกษาออกเดินทางสู่พื้นที่ฝึกปฏิบัติงานพัฒนาอนามัยชนบทเบ็ดเสร็จ ปีการศึกษา 2559

21 เมษายน 2560

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีบวงสรวงพระภูมิชัยมงคล และถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนออกเดินทางสู่พื้นที่ฝึกปฏิบัติงานพัฒนาอนามัยชนบทเบ็ดเสร็จ ปีการศึกษา 2559 ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ฯ คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยในปีนี้เดินทางไปฝึกปฏิบัติงานฯ ที่อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร