วันคล้ายวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ครบรอบ 69 ปี

25 พฤษภาคม 2560

รองศาสตราจารย์ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ และรองศาสตราจารย์นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมถวายสักการะพระภูมิชัยมงคล ถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และพิธีสงฆ์ ณ ห้องประชุมเฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขตามรอยพระบาทพระบิดา

ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร