บันทึกเทปถวายพระพร ช่องNBT

31 กรกฎาคม 2560

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดี พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในราชักาลที่ 9 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

1
2
3
4
5
6
7
หน่วยประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร