วางพวงมาลา เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า ณ โรงพยาบาลพระมงกุฏฯ

25 พฤศจิกายน 2560

ศาสตราจารย์ ดร.ลีรา กิตติกูล รองคณบดี พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ธราดล เก่งการพานิช รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาองค์กร เจ้าหน้าที่และนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ณ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดยหน่วยงานเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

1
2
3
4
5
6
7
สื่อสารองค์กร