งานปีใหม่คณะ "Vintage Party" สิ่งดีๆ รับปีจอ

5 มกราคม 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานปีใหม่คณะ ภายใต้Theme "Vintage Party" สิ่งดีๆ รับปีจอ ณ หอประชุมราชพฤกษ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภายในงานจะพบกับบุคลากรแต่งกายสไตล์ Vintage ย้อนยุค มีการจับรางวัลและเล่นเกมมากมาย และบุคลากรที่โชคดีในปีนี้ที่ได้รับรางวัลใหญ่ ได้แก่ คุณกมลวรรณ หรุ่นรุ่งเรือง จากงานคลัง พัสดุและบริหารสินทรัพย์ สำนักงานคณบดี โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
งานสื่อสารองค์กร