บันทึกเทปสัมภาษณ์รายการ "ข่าวดังข้ามเวลา"

15 มกราคม 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา หัวหน้าภาควิชาอนามัยครอบครัว คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บันทึกเทปสัมภาษณ์รายการสารคดีเชิงข่าว รายการ "ข่าวดังข้ามเวลา" รายการที่นำเสนอข้อเท็จจริงและสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยการให้ข้อมูลสัมภาษณ์ครั้งนี้เกี่ยวกับพฤติกรรมศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมของคนร้ายและแง่มุมต่างๆ ทางสังคมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ณ ภาควิชาอนามัยครอบครัว ชั้น 9 อาคารสวัสดิ์ แดงสว่าง รอติดตามรับชมรับฟังการวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมของคนร้ายในสังคมปัจจุบันที่ครบทุกมิติ ในรายการ "ข่าวดังข้ามเวลา" ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี ในวันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561 ช่วงเวลา 20.30 - 21.30 น.

งานสื่อสารองค์กร