จัดกิจกรรม "ปั่นเพื่อสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ

1 เมษายน 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา และเทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด จัดกิจกรรม "เดินวิ่งปั่นเพื่อสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2561" ในวันที่ 1 และ วันที่ 8 เมษายน 2561 โดยวันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นกิจกรรม "ปั่นเพื่อสุขภาพฯ" โดยมีระยะทาง 15 กิโลเมตร และ 64 กิโลเมตร ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธานในพิธีฯ พลโทสนธยา ศรีเจริญ แม่ทัพน้อยที่ 2 นายแพทย์จิรศักดิ์ วิจักขณาลัญฉ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคุณรุ่งเรือง กาญจนวัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลเมืองใหม่โคกกรวด หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและแขกผู้เกียรติ ร่วมกันถ่ายภาพร่วมกันก่อนปล่อยตัวนักปั่น ณ หน้าเทศบาลเมืองใหม่โคกกรวด อําเภอเมืองนครราชสีมา

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
งานสื่อสารองค์กร