สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหารเข้าพบคณบดีรดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์

18 เมษายน 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทีมบริหาร ร่วมให้การต้อนรับ พลตรี รองศาสตราจารย์มหัทธนา กมลศิลป์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร พร้อมผู้แทนจากสถาบันวิจัยฯ เข้าพบเนื่องในวันปีใหม่ไทยปี 2561 (เทศกาลสงกรานต์) โดยมอบพวงมาลัย รดน้ำขอพรท่านคณบดีและถ่ายภาพร่วมกันบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น ณ ห้องประชุมปกรณ์-นงลักษณ์ สุเมธานุรักขกุล ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในอนาคตจะมีความร่วมมือกันทางด้านวิชาการและวิจัยระหว่าาง 2 สถาบันต่อไป

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
งานสื่อสารองค์กร