ครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ 70 ปี

25 พฤษภาคม 2561

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน "ครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ 70 ปี" (พ.ศ.2491 - 2561) ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมพิธีถวายสักการะพระภูมิชัยมงคล พิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระราชบิดา พิธีสงฆ์ จากนั้นเป็นกิจกรรม "ก้าวสู่ปีที่ 71: เราจะทำอะไรเพื่อคณะ" โดยมีการจัดบูธเกี่ยวกับสุขภาพเพื่อสร้างบรรยากาศให้คณะเป็น "คณะแห่งการรอบรู้สุขภาพ" โดยมีบูธสวนครัวร่วมใจชาวสาสุขบูธให้คำปรึกษาเกี่ยวกับข้อเข่าเสื่อมเบื้องต้น สาธิตนวดแผนไทยประยุกต์ สาธิตการเต้นแอโรบิค ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
สื่อสารองค์กร