ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560.."คูน 65"

28 พฤษภาคม 2561

องศาสตราจารย์ดร. ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงานปัจฉิมนิเทศพร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 โดยในงานปัจฉิมนิเทศ ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานและกิจกรรมสัมพันธ์จากพี่สู่น้อง คูน 65 ประจำปีการศึกษา 2560 จัดให้มีกิจกรรม พิธีผู้ข้อมือสู่ขวัญลูกราชพฤกษ์ คูน 65 แนะนำการสมัคร/ข่าวสารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล โดยคุณรุ่งดาว จารูภูมิ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษาและกำหนดการฝึกซ้อมรับปริญญาบัตรครั้งที่ 1 บรรยายเรื่อง "มุมมองสมรรถนะของบัณฑิตยุคใหม่สู่อาชีพ" โดยคุณสุชาติ วิริยะอาภา รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและพลังงานบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และเป็นศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ จากนั้นเป็นกิจกรรมปลูกต้นรัก..สร้างความผูกพันจากพี่สู่น้องและการเปิดโลกกว้างสู่สังคม โดยคุณวรกร เลาหเสรีกุล กรรมการผู้จัดการบริษัทฟาร์มคิดดี จำกัด และคุณนิภาพร ศรีพนม ศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ และปิดท้ายด้วยประมวลภาพวิดีทัศน์แห่งความทรงจำแก่ คูน 65

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
สื่อสารองค์กร