ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร ๑๒ สิงหา วันแม่แห่งชาติ

20 กรกฎาคม 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.๑๑ (NBT11) ถนนวิภาวดีรังสิต ซึ่งจะออกอากาศในเดือนสิงหาคม 2561

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
สื่อสารองค์กร