ต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีฯ จากประเทศเนปาล เพื่อเจรจาความร่วมมือ

25 กรกฎาคม 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทีมบริหาร ให้การต้อนรับ H.E.Mr. Upendra Yadav, Deputy Prime Minister and Minister of Health and Population H.E.Mr. Giriraj Maini Pokhrel, Minister of Education, Science and Technology พร้อมคณะผู้แทนจาก The Government of Napal and Kathmandu University, Nepal เพื่อมาเจรจาความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างสถาบัน ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
สื่อสารองค์กร