พิธีเทิดพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

26 กรกฎาคม 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดี ประธานในพิธีพร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษาร่วมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริฐพระชนมพรรษา 66 พรรษา จากนั้นทางคณะจัดให้มีพิธีเปิดโครงการ MUPH: จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ โดยมีกิจกรรมให้บุคลากรทำ 5 ส สภาพแวดล้อมน่าอยู่ และใช้ถุงผ้า ลดโลกร้อน ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
สื่อสารองค์กร