คณะสาธารณสุขศาสตร์แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ INNOTECH

26 กรกฎาคม 2561

ศาสตราจารย์ ดร. นพ. ภัทรชัย กีรติสิน​ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล (Institute for Technology and Innovation Management : INNOTECH) เข้าพบและร่วมพูดคุยกับคณะกรรมการประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้​เกี่ยวกับบทบาทของสถาบัน​ ต่อการขับเคลื่อน​มหาวิทยาลัย​สู่การเป็น​ World Class University​ ด้วย​แนวคิดของการเป็นผู้ประกอบการ​ Entrepreneurial University​ ด้วยการส่งเสริมการทำงานของนวัตกรรม​ และ​กลุ่ม​สตาร์ทอัพ​ ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
7
สื่อสารองค์กร