งานแถลงข่าว AIA SHARING A LIFE CHARITY RUN 2018

10 สิงหาคม 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ รองคณบดีฝ่ายการคลังและกิจการสังคม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับความร่วมมือในโครงการ AIA SHARING A LIFE CHARITY RUN 2018 ในงานแถลงข่าว "AIA SHARING A LIFE CHARITY RUN 2018" ณ สมาคมสโมสรอังกฤษ กรุงเทพมหานคร

สื่อสารองค์กร