"ราชพฤกษ์ น้อมรำลึก พระคุณแม่"

10 สิงหาคม 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ "ราชพฤกษ์ น้อมรำลึก พระคุณแม่" โดยถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ จุดเทียนชัยถวายพระพร และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ณ บริเวณโถงชั้น ๑ อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สื่อสารองค์กร