พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

16 สิงหาคม 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานใน "พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561" ช่อราชพฤกษ์น้อมรำลึกพระคุณครู โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมพิธีฯ เป็นจำนวนมาก ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมการแสดงดนตรีไทย การประกวดกลอนแปด การประกวดพานไหว้ครู ประเภทพานสวยงามและพานสร้างสรรค์ และการแสดงนาฏศิลป์ไทยของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สื่อสารองค์กร