คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล เจรจาความร่วมมือกับ Lao PDR

17 สิงหาคม 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทีมผู้บริหารให้การต้อนรับ Dr. Vanphanom Sychareun, คณบดีและทีมผู้บริหารจาก Faculty of Postgraduate Studies, University of Health Sciences, Lao PDR เพื่อหารือและเจรจาความร่วมมือด้านวิชาการการศึกษาและด้านวิจัยของระหว่างทั้งสองสถาบันในอนาคต ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สื่อสารองค์กร