แสดงความยินดี ครบรอบ 3 ปี กองทุนการออมแห่งชาติ

20 สิงหาคม 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มอบกระเช้าแสดงความยินดีครบรอบ 3 ปี ของกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) โดยมีคุณจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) รับกระเช้าดอกไม้ ณ หอประชุมราชพฤกษ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ภายในงานมีการเสวนาเรื่อง "เจตนารมณ์ในการจัดตั้ง กอช." บรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคัก

สื่อสารองค์กร