ต้อนรับนักศึกษาจาก TMU, Taiwan ในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฯ

20 สิงหาคม 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.มธุรส ทิพยมงคลกุล รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาเครือข่าย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจาก Taipei Medical University, Taiwan ในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ ต่างประเทศ (Inbound) โดยนักศึกษาฯ จะร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ Bi-Lateral Exchange Student Program 2018 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 - 31 สิงหาคม 2561 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สื่อสารองค์กร