ชมรมสวนครัวร่วมใจออกบูธตลาดนัดสร้างสุข

5 กันยายน 2561

ชมรมสวนครัวร่วมใจ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ร่วมกิจกรรมตลาดนัดสร้างสุข โดยสมาชิกในชมรมฯ มาให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสรรพคุณของพืชผักสวนครัว นอกจากนี้ยังมีการแบ่งปันพันธุ์ไม้ แบ่งปันผักวอเตอร์เครส พร้อมถุงผ้าลดโลกร้อนแก่ผู้ที่สนใจ ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอบคุณภาพ: ชมรมสวนครัวร่วมใจ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
งานสื่อสารองค์กร