คณะสาธารณสุขศาสตร์ ลงนามถวายพระพรฯ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

12 กันยายน 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้บริหาร นำแจกันดอกไม้ถวายพร้อมลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ในโอกาสเสด็จประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
งานสื่อสารองค์กร