คณะสาธารณสุขศาสตร์ลงนามความร่วมมือกับ Sriwijaya University

14 กันยายน 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ Mr. Iwan Stia Budi, SKM MKes Dean, Faculty of Public Health and Executive members from Faculty of Public Health, Sriwijaya University, Indonesia ที่เดินทางมาเพื่อลงนามในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านการศึกษาและงานวิจัยระหว่างทั้งสองสถาบัน ณ ห้องสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
งานสื่อสารองค์กร