พระเจ้าหลานเธอฯ เสด็จไปทรงวางพวงมาลาฯ เนื่องใน "วันมหิดล"

24 กันยายน 2561

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปทรงวางพวงมาลา ถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน "วันมหิดล" ทรงประทานโล่เกียรติคุณแก่ ศิษย์เก่าเกียรติยศ ผู้มีอุปการะคุณ และบุคลากรดีเด่นของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๑ จากนั้นเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และนิทรรศการคณะสาธารณสุขศาสตร์รอบรู้สุขภาพ ในการนี้รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ รับเสด็จและถวายรายงานนิทรรศการ ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษาของคณะสาธารณสุขศาสตร์ นอกจากนี้ยังผู้มีอุปการะคุณ เฝ้ารับเสด็จเป็นจำนวนมาก

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
งานสื่อสารองค์กร