มหิดลวิชาการ ปี 2561 MAHIDOL Open House

2 พฤศจิกายน 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีเปิดงานมหิดลวิชาการ’61 MAHIDOL Open House โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ธีรเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิด ณ อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมเปิดบ้าน สา'สุข โดยนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ระดับปริญญาตรี เปิดบ้านสา’สุข เพื่อแนะนำหลักสูตรระดับปริญญาตรีแก่น้องๆ นักเรียนระดับมัธยมปลายที่สนใจ และมีบูธกิจกรรมวิชาการตลอดทั้ง 2 วัน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารพัฒนดลสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
สื่อสารองค์กร