ประชุมวิชาการ QS-APPLE 2018

21 พฤศจิกายน 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.มธุรส ทิพยมงคลกุล รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาเครือข่าย ร่วมการประชุมวิชาการระดับอุดมศึกษาประจำปี "QS-APPLE 2018 Conference" หัวข้อ Future Universities in the Asia-Pacific: The Changing Face of Higher Education จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 - 23 พฤศจิกายน 2561 ณ Chung-Ang University กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ขอบคุณภาพ : Facebook Chanuantong Tanasugarn

1
2
3
สื่อสารองค์กร