พิธีเปิด ตลาดสา(น)'สุข

17 ธันวาคม 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังสนา บุญธรรม รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงาน "ตลาดสา(น)'สุข" ภายใต้โครงการตลาดวัฒนธรรม สานสัมพันธ์ชาวราชพฤกษ์ ในพิธีเปิดมีการแสดงดนตรีไทย การแสดงศิลปวัฒนธรรมประจำภาค การสาธิตการทำขนมไทย นอกจากนี้ยังมีตลาดนัดที่จำหน่ายอาหารไทยประจำภาค ร้านเสื้อผ้า เครื่องประดับ และของใช้ต่างๆ มากมาย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 - 23 ธันวาคม 2561 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สื่อสารองค์กร