เขียน Resume อย่างไรให้ได้งาน

19 ธันวาคม 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกิจการพิเศษ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการอบรม "เขียน Resume อย่างไรให้ได้งาน" โดยวิทยากรพิเศษจากบริษัท ซูเปอร์ เรซูเม่ จำกัด (TOP GUN) เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนก้าวสู่โลกแห่งการทำงานอย่างมืออาชีพ โดยมีนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีที่ 3 และปีที่ 4 ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังการอบรมฯ ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
สื่อสารองค์กร