ตักบาตรเนื่องในโอกาสปีใหม่ 2562

25 ธันวาคม 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประตาป สิงหศิวานนท์ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ร่วมจัดพิธีทำบุญใส่บาตร (ข้าวสาร อาหารแห้ง) พระภิกษุสามเณร จำนวน 19 รูป จากวัดน้อยนพคุณ ณ บริเวณถนนด้านข้างอาคารสาธารณสุขตามรอยพระบาทพระบิดา (อาคาร 6) คณะสาธารณสุขศาสตร์ จากนั้นคณะผู้บริหารทั้ง 2 คณะ ร่วมพิธีสักการะศาลพระภูมิชัยมงคล และถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ฯ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยากาศในช่วงเช้าเต็มไปด้วยความอบอุ่น ซึ่งถือได้ว่าเป็นปีแรกที่ทางคณะสาธารณสุขศาสตร์และทางคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรมร่วมกัน

สื่อสารองค์กร