รับมอบเครื่องออกกำลังกาย จากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลฯ

25 ธันวาคม 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบชุดอุปกรณ์ออกกำลังกาย จำนวน 7 รายการ จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา เลขาธิการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อไว้ใช้ออกกำลังกาย ณ บริเวณหน้าอาคารจรัส ยามะรัต (อาคาร4) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา และนักศึกษาร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบฯ ด้วย

สื่อสารองค์กร