งานเลี้ยงสังสรรค์ "Jingle Bell Party แฮปปี้ ..ปีหมู"

25 ธันวาคม 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ "๋Jingle Bell Party แฮปปี้ ...ปีหมู" และอวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2562 ให้กับบุคลากรของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ณ ห้องประชุมเฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขตามรอยพระบาทพระบิดา (อาคาร 6) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยภายในงาน มีการแสดง จับสลากรางวัลใหญ่ และกิจกรรมสังสรรค์มากมาย

สื่อสารองค์กร