งานเลี้ยงสังสรรค์ "Jingle Bell Party แฮปปี้ ..ปีหมู"

25 ธันวาคม 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ "๋Jingle Bell Party แฮปปี้ ...ปีหมู" และอวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2562 ให้กับบุคลากรของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ณ ห้องประชุมเฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขตามรอยพระบาทพระบิดา (อาคาร 6) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยภายในงาน มีการแสดง จับสลากรางวัลใหญ่ และกิจกรรมสังสรรค์มากมาย

91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
สื่อสารองค์กร