พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ณ คณะทันตแพทย์ มหิดล

26 ธันวาคม 2561

รองศาสตราจารย์ ธราดล เก่งการพานิช รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาองค์กร พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมทำบุญใส่บาตร พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูปโดยรับนิมนต์มาจากวัดพระราม9 เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562 ของคณะทันตแพทยศาสตร์ ในการนี้ ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงวรานันท์ บัวจีบ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงานฯ โดยมีผู้บริหารจากคณะเวชศาสตร์เขตร้อน รวมทั้งบุคลากรทั้ง 3 คณะ ร่วมใส่บาตรเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
สื่อสารองค์กร