พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ณ คณะทันตแพทย์ มหิดล

26 ธันวาคม 2561

รองศาสตราจารย์ ธราดล เก่งการพานิช รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาองค์กร พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมทำบุญใส่บาตร พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูปโดยรับนิมนต์มาจากวัดพระราม9 เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562 ของคณะทันตแพทยศาสตร์ ในการนี้ ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงวรานันท์ บัวจีบ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงานฯ โดยมีผู้บริหารจากคณะเวชศาสตร์เขตร้อน รวมทั้งบุคลากรทั้ง 3 คณะ ร่วมใส่บาตรเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
สื่อสารองค์กร