ส่งนักศึกษาเดินทางสู่พื้นที่ฝึกปฏิบัติงานพัฒนาสุขภาพแบบบูรณาการ ประจำปีการศึกษา 2561

8 มีนาคม 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีบวงสรวงพระภูมิชัยมงคล และถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนออกเดินทางสู่พื้นที่ฝึกปฏิบัติงานพัฒนาสุขภาพแบบบูรณาการ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ฯ คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยในปีนี้เดินทางไปฝึกปฏิบัติงานฯ ที่อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
สื่อสารองค์กร