ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา 21 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

18 เมษายน 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา 21 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ณ ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
สื่อสารองค์กร