ค่ายยุวชนสาธารณสุข ครั้งที่ 14 ตอน "ดินแดนมหัศจรรย์รู้เท่าทันโรค"

19 เมษายน 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดโครงการค่ายยุวชนสาธารณสุข ครั้งที่ 14 (Health Camp#14) ตอน "ดินแดนมหัศจรรย์รู้เท่าทันโรค" โดยในโครงการฯ มีนักเรียนจากทั่วประเทศ ระดับมัธยมปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการฯ เป็นจำนวนมาก ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการค่ายยุวชนสาธารณสุข ครั้งที่ 14 (Health Camp#14) ตอน "ดินแดนมหัศจรรย์รู้เท่าทันโรค" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 - 21 เมษายน 2562 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
สื่อสารองค์กร