ทันกระแสโภชนวิทยา 4.0

8 มิถุนายน 2562

ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และชมรมโภชนวิทยามหิดล ร่วมจัดงานประชุมเสวนา “ทันกระแสโภชนวิทยา 4.0” เพื่อมาไขประเด็นฮิต รู้ทันกระแส...สูตรอาหารลดน้ำหนัก จากหลักฐานเชิงประจักษ์ สู่การประยุกต์ใช้ วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรภา หัตถโกศล อาจารย์ประจำภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นายแพทย์เสฏฐวุฒิ งามเมธิชัยวงศ์ เจ้าของเพจสุขภาพ "หมอหล่อคอเล่า" และเสวนาหัวข้อ หุ่นดี หล่อ สวย รวยทรัพย์ ด้วยฮวงจุ้ย 4G วิทยากรโดย ดร.คฑา ชินบัญชร นักโหราศาสตร์ โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังจำนวนมาก ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
สื่อสารองค์กร