บันทึกเทปถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

27 มิถุนายน 2562

เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ ฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๒ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดี พร้อมด้วยทีมบริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรฯ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
สื่อสารองค์กร