ต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562

28 มิถุนายน 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประธานในพิธี พร้อมด้วยทีมบริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมสักการะพระภูมิชัยมงคล ถวายราชสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในการต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ฯ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภายในงานมีกิจกรรม "การลอดซุ้มราชพฤกษ์" โดยให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาลอดซุ้มราชพฤกษ์ ถือเป็นสัญลักษณ์แห่งการก้าวเข้าสู่รั้วราชพฤกษ์อย่างแท้จริง ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
สื่อสารองค์กร