พิธีถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

9 สิงหาคม 2562

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดให้มีพิธีถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดี ประธานในพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล กล่าวอาศิรวาทถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคล ลงนามถวายพระพรฯ จากนั้น คณบดีพร้อมด้วยทีมบริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมร้องเพลง "สรรเสริญพระบารมี" และเพลง"สดุดีพระแม่ไทย" โดยผู้ร่วมพิธีพร้อมใจกันแต่งกายด้วยเสื้อโทนสีฟ้าโดยพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณโถงชั้น ๑ อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
สื่อสารองค์กร